Titulli Publikuar më Veprime
ANALIZA VJETORE 2021 . 01.04.2022
ANALIZA VJETORE 2021 . 01.04.2022
Regjistri i trasparences 21.01.2021
Regjistri I trasparences
Lista e Eksperteve . 13.01.2021
Lista e Eksperteve.
Vendim Nr 04.Date 04.12.2020"Per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore" 04.12.2020
Eksperte Mjekoligjor. 12.11.2020
Deklarata e Mbrojtjes 09.11.2020
Organigrama e Gjykates Permet. 09.11.2020
Regjistri i Trasparences 14.09.2020
Regjistri i trasparences se Gjykates.
Broshure Informuese. 28.02.2019
Broshure Informuese.