Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje .Per shitjen e sendit te paluajteshem ne Akand 31.03.2023
Shpallje Akandi.Për Shitjen esendit te palujteshem ne Akandin II) 31.03.2023
Shpallje per Akand 29.03.2023