Titulli Publikuar më Veprime
Mbledhje e Keshillit Gjykates Date 21.10.2021 21.11.2022
Vendim Nr 06 ,date 20.09.2022 Keshilli i Gjykates Rrethit Permet 21.09.2022
Mbledhja e Këshillit te Gjykatës Përmet date 28.07.2022 14.09.2022
Mbledhje e keshillit te Gjykates Permet ,date 29.06.2022. 13.07.2022
Vendim Nr05,date 29.06.2022 30.06.2022
Vendim i Keshillit 30.05.2022
Vendim Keshilli Nr 03,Dt 31.03.2022. 31.03.2022
Vendim 02. dt 15.03.2022 17.03.2022
Vendim 01 ,date 01.02.2022.i Keshillit te Gjykataes Se Rrethit Gjyqesor Permet. 02.02.2022
Vendim i Keshillit te Gjykates Permet. 27.05.2021