Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 11 Urdhëra Ekzekutimi Marjola Beluli ***** 22.11.2022
11101... 138 Kërkesa Civile Marjola Beluli ***** 22.11.2022
21376... 124 Civile Themeli Marjola Beluli ***** 21.11.2022
11101... 136 Kërkesa Civile Marjola Beluli ***** 18.11.2022
11101... 135 Kërkesa Civile Marjola Beluli ***** 18.11.2022
23604... 134 Kërkesa Civile Marjola Beluli ***** 17.11.2022
11111... 123 Civile Themeli Marjola Beluli ***** 17.11.2022
21001... 122 Civile Themeli Yrfet Shkreli ***** 15.11.2022
21017... 121 Civile Themeli Marjola Beluli ***** 14.11.2022
90007... 133 Kërkesa Civile Yrfet Shkreli ***** 08.11.2022