Title Published on Actions
Njoftim me shpallje Shpresa Adem Cipari 09/11/2021
Shpalljen e pavlefshmërisë së martesës ligjore 14/10/2021
Pushim proçedimi penal 13/10/2021
Plotësim të metash në kërkesë padi 13/10/2021
Shpallje për pushim proçedimi penal 11/10/2021
Shpallje për pushim proçedimi penal
Shpallje RIGERS RIZA CARA (HOXHA) 01/07/2021