Title Published on Actions
Mbledhja e Këshillit për buxhetin faza e dytë 24/06/2022
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës per shpallje fitues ftues gjyqesor 10/06/2022
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës për projekt buxhetin 29/03/2022
Analiza vjetore e Gjykates Mat 25/03/2022
Mbledhja e këshillit të Gjykatës 24/03/2022
Mbledhja e Këshillit Gjyqësor Mat 05/10/2021
Mbledhja e datës 29/09/2021
Mbledhja e Këshillit për projekt Buxhetin e Gjykatës 01/04/2021
Me daten 01.04.2021 ne ambjentet e gjykates u mbajt mbledhja e keshillit te gjykates per projekt buxhetin afatt mesem 2022-2024