Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje Shpresa Adem Cipari 09.11.2021
Shpalljen e pavlefshmërisë së martesës ligjore 14.10.2021
Pushim proçedimi penal 13.10.2021
Plotësim të metash në kërkesë padi 13.10.2021
Shpallje për pushim proçedimi penal 11.10.2021
Shpallje për pushim proçedimi penal
Shpallje RIGERS RIZA CARA (HOXHA) 01.07.2021