• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat është ndërtuar në vitin 2002 me kontributin e Mbretësisë së Danimarkës, në këtë gjykatë janë tre salla gjykimi. Dy Sallat Civile janë në katin e dytë të gjykatë ndërsa Salla Penale ndodhet në katin e parë.