Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim i datës 30.05.2024 mbi verifikimin paraprak për 4(katër) pozicione Sekretar/e Gjyqësor/e 04.06.2024
Njoftim i datës 30.05.2024 mbi verifikimin paraprak për 4(katër) pozicione Sekretar/e Gjyqësor/e
Njoftim i datës 31.05.2024 mbi verifikimin paraprak për 1(një) pozicion Specialist Arkive 04.06.2024
Njoftim i datës 31.05.2024 mbi verifikimin paraprak për 1(një) pozicion Specialist Arkive
Shpallje e datës 27.05.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Burimeve Njerëzore 29.05.2024
Shpallje e datës 27.05.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Burimeve Njerëzore
Shpallje e datës 27.05.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Buxheti/Finance 29.05.2024
Shpallje e datës 27.05.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Buxheti/Finance
Shpallje e datës 09.05.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Arkive 13.05.2024
Shpallje e datës 09.05.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Arkive
Njoftim për shpallje e datës 08.05.2024 për katër vende të lira në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor/e 10.05.2024
Njoftim për shpallje e datës 08.05.2024 për katër vende të lira në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor/e
Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim për pozicionin specialist/e për statistikat gjyqësore 12.04.2024
Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim për pozicionin specialist/e për statistikat gjyqësore
Njoftim i datës 05.04.2024 për zhvillimin e testimit me shkrim 05.04.2024
Njoftim i datës 05.04.2024 për zhvillimin e testimit me shkrim
Njoftim i datës 27.03.2024 për rezultatet e verifikimit paraprak për proçeduren pranim shërbim civil 27.03.2024
Njoftim i datës 27.03.2024 për rezultatet e verifikimit paraprak për proçeduren pranim shërbim civil
Shpallje e datës 05.03.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Arkive 05.03.2024
Shpallje e datës 05.03.2024 për 1(një) vend të lirë në pozicionin Specialist Arkive