Titulli Publikuar më Veprime
Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.142 datë 14.03.2024 për caktimin e ditës së premte pushim 14.03.2024
Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.142 datë 14.03.2024 për caktimin e ditës së premte pushim
Vendim nr.260 prot, datë 28.02.2024 për shpalljen e kandidatit fitues të zëvendëskryetarit 28.02.2024
Vendim nr.260 prot, datë 28.02.2024 për shpalljen e kandidatit fitues të zëvendëskryetarit
Vendim nr.867 prot, datë 26.09.2023 për shpalljen e kandidatit fitues të zëvendëskryetarit 26.09.2023
Vendim nr.867 prot, datë 26.09.2023 për shpalljen e kandidatit fitues të zëvendëskryetarit
Urdhër nr.440 prot datë 12.05.2023 për sigurimin e sherbimit ne Gjykate dhe zyren e sherbimit Kurbin 12.05.2023
Urdhër nr.440 prot datë 12.05.2023 për sigurimin e sherbimit ne Gjykate dhe zyren e sherbimit Kurbin
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2022 28.04.2023
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2022
Zyra e shërbimit në lidhje me Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 24.04.2023
Zyra e shërbimit në lidhje me Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm
Publikim në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm 24.04.2023
Publikim në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm
Urdhër nr.143 prot datë 09.02.2023 për organizmin e shortit në gjykatë nëpërmjet sistemit elektronik 10.02.2023
Urdhër nr.143 prot datë 09.02.2023 për organizmin e shortit në gjykatë nëpërmjet sistemit elektronik
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 14.01.2023
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm
Njoftim me shpallje publike e datës 12.04.2022 për Ardit Hasa 12.04.2022
Njoftim me shpallje publike e datës 12.04.2022 për Ardit Hasa