Titulli Publikuar më Veprime
Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.142 datë 14.03.2024 për caktimin e ditës së premte pushim 14.03.2024
Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.142 datë 14.03.2024 për caktimin e ditës së premte pushim
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 28.02.2024 26.02.2024
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 28.02.2024
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 15.03.2022 09.03.2022
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 15.03.2022
Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor e datës 16.11.2021 16.11.2021
Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor e datës 16.11.2021
Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor 11.06.2021
Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor