Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim i datës 29.09.2023 për verifikimin paraprak në pozicionin Shef/e Sektori Protokoll/Arkivë 29.09.2023
Njoftim i datës 29.09.2023 për verifikimin paraprak në pozicionin Shef/e Sektori Protokoll/Arkivë
Njoftim i datës 29.09.2023 për verifikimin paraprak në pozicionin Shef/e Sektori IT Statistikave 29.09.2023
Njoftim i datës 29.09.2023 për verifikimin paraprak në pozicionin Shef/e Sektori IT Statistikave
Shpallje e datës 07.09.2023 për vend pune të lirë në pozicionin Shef/e Sektori IT Statistikave 07.09.2023
Shpallje e datës 07.09.2023 për vend pune të lirë në pozicionin Shef/e Sektorit Teknologjisë Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhenieve me Publikun, Median dhe me Jashte
Shpallje e datës 07.09.2023 për vend pune të lirë në pozicionin Shef/e Sektori Protokoll dhe Arkivë 07.09.2023
Shpallje e datës 07.09.2023 për vend pune të lirë në pozicionin Shef/e Sektori Protokoll dhe Arkivë
Vendimi i këshillit të gjykatës datë 10.10.2022 për emërimin si sekretare gjyqësore të Alketa Gjini 13.10.2022
Vendimi i këshillit të gjykatës datë 10.10.2022 për emërimin si sekretare gjyqësore të Alketa Gjini
Njoftim mbi rezultatet përfundimtare të testimit me shkrim për pozicionin sekretar/e gjyqësore 30.09.2022
Njoftim mbi rezultatet përfundimtare të testimit me shkrim për pozicionin sekretar/e gjyqësore
Njoftim mbi rezultatet e verifikimin paraprak pranim në shërbim civil gjyqësor për sekretar gjyqesor 27.09.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimin paraprak pranim në shërbim civil gjyqësor për sekretar gjyqesor
Shpallje e datës 01.09.2022 për vend pune të lirë në pozicionin sekretare gjyqësore 02.09.2022
Shpallje e datës 01.09.2022 për vend pune të lirë në pozicionin sekretare gjyqësore
Shpallje e datës 29.08.2022 për sekretar/e gjyqësore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 30.08.2022
Shpallje e datës 29.08.2022 për sekretar/e gjyqësore Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
Vendimi i këshillit të gjykatës datë 06.07.2022 për miratimin e dorëheqjes së sekretaren Fiona Toni 13.07.2022
Vendimi i këshillit të gjykatës datë 06.07.2022 për miratimin e dorëheqjes së sekretaren Fiona Toni