Titulli Publikuar më Veprime
Vendim nr.867 prot, datë 26.09.2023 për shpalljen e kandidatit fitues të zëvendëskryetarit 26.09.2023
Vendim nr.867 prot, datë 26.09.2023 për shpalljen e kandidatit fitues të zëvendëskryetarit
Urdhër nr.440 prot datë 12.05.2023 për sigurimin e sherbimit ne Gjykate dhe zyren e sherbimit Kurbin 12.05.2023
Urdhër nr.440 prot datë 12.05.2023 për sigurimin e sherbimit ne Gjykate dhe zyren e sherbimit Kurbin
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2022 28.04.2023
Analiza vjetore e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2022
Zyra e shërbimit në lidhje me Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm 24.04.2023
Zyra e shërbimit në lidhje me Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm
Publikim në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm 24.04.2023
Publikim në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm
Urdhër nr.143 prot datë 09.02.2023 për organizmin e shortit në gjykatë nëpërmjet sistemit elektronik 10.02.2023
Urdhër nr.143 prot datë 09.02.2023 për organizmin e shortit në gjykatë nëpërmjet sistemit elektronik
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 14.01.2023
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm
Njoftim me shpallje publike e datës 12.04.2022 për Ardit Hasa 12.04.2022
Njoftim me shpallje publike e datës 12.04.2022 për Ardit Hasa
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 15.03.2022 09.03.2022
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 15.03.2022
Shpallje publike për komunikim vendimesh gjyqësore të arsyetuara të datës 01.11.2021 02.11.2021
Shpallje publike për komunikim vendimesh gjyqësore të arsyetuara të datës 01.11.2021