Title Published on Actions
Urdhëra Mbrojtje formulari nr. 52022 06/03/2023
Urdhëra Mbrojtje formulari nr. 4 2022 06/03/2023
Urdhëra Mbrojtje formulari nr. 32022 06/03/2023
Urdhëra Mbrojtje formulari nr. 2 2022 06/03/2023
Urdhëra Mbrojtje formulari nr. 1 06/03/2023
Statistika të pëgjitrhshme nr. 4 sipas vendimit nr. 47 t KLGJ-se 06/03/2023
Statistika të pëgjitrhshme nr. 3 sipas vendimit nr. 47 t KLGJ-se 06/03/2023
Statistika të pëgjitrhshme nr. 2 sipas vendimit nr. 47 t KLGJ-se 06/03/2023
Statistika të pëgjitrhshme sipas vendimit 1 nr. 47 t KLGJ-se 06/03/2023
Të dhëna statistikore për vitin 2022 bazuar në vendimin nr. 25 datë 07.02.2019 t të KLGJ-s%. 06/03/2023