Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje vend i lire ne pozicionin " Arkivist/e ", ne Gjykaten shkalla e pare Puke 09.12.2022
Shpallje vend i lire pune per Sekretar/e gjyqesor Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier 01.12.2022
Shpallje vend i lire ne pozicionin " Arkivist/e ", ne Gjykaten shkalla e pare Durres 17.11.2022
Njoftim paraprak per sekretare gjyqesore Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes 14.11.2022
Njoftim fituesi per sekretare gjyqesore Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe 17.10.2022
Vendim nr. 20 date 11.10.2022, i Kesh.Gjykates Kurbin,emerim paraprak,per sekretare gjyqesore 13.10.2022
Shpallje vend i lire pune per IT/Mardhenien me publikun Gjykata shk. pare Korçe 07.10.2022
Vendim nr. 19 date 03.10.2022 i Keshillit te Gjykates Kurbin per sekretar/e gjyqesore 07.10.2022
Njoftim per rezultatet perfundimtare te kandidateve per sekretar/e gjyqesore ne Gjykaten Kurbin 07.10.2022
Njoftim per rezultatet e fituesve per tre sekretar/e gjyqesore ne Gjykaten SPAK 29.09.2022