Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje për Ndue Çupi 23.10.2018
Njoftim me shpallje për Gezim Haxhia 23.10.2018
Njoftim me shpallje për Gezim Haxhia dhe Miranda Luli 23.10.2018
Broshure informuese mbi sherbimet per publikun
Datat e planifikuara te avokateve te caktuar kryesisht
Deklarate per pranimin e njoftimit me mjetet e komunikimit elektronik
Fondet buxhetore dhe shpenzimet korente per vitin 2016
Kerkesa dhe menyra e plotesimit te saj per terheqje kopje CD
kerkesa per terheqje aktesh nga arkiva e gjykates
Lista e eksperteve autoteknike