GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR KURBIN


LISTA EMERORE E DHE ADRESA ELEKTRONIKE ZYRTARE E GJYQTAREVE DHE KANCELARIT


Nr    Emri    Mbiemri         Funksioni                          Adresa elektronike


1   Aurel     Arapi              Zv. Kryetar i Gjykates       Aurel.Arapi@gjykata.gov.al

2    Ded       Miri                Gjyqtar                               Ded.Miri@gjykata.gov.al

3    Olti       Skrame           Gjyqtar                              Olti.Skrame@gjykata.gov.al

4    Ilir        Çuni                Kancelar                            Ilir.Cuni@gjykata.gov.al


Tel.

Kancelari: 053224411

Sekretarja gjyqesore tek Sporteli,zyra e Publikut : adresa e-mail: Dorina.Kasmi @gjykata.gov.al

Nr.tel.053224186

Arshivistja: adresa e-mail: Esmeralda.Gjegji@gjykata.gov.al

Gjykata Kurbin

e-mail:  gjykatakurbin@gjykata.gov.al

             gjykatakurbin@yahoo.com

Web. http://www.gjykata.gov.al/rrethi-kurbin/gjykata-e-rrethit-kurbin

 Kordinator për të drejtën e informimit

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin

Medi Gazi
Adresa:
Lagja nr 4
Laç
Tel: 0035553224186
Fax:0035553224411
E-mail:Medi.Gazi@gjykata.gov.al