Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM MBI REZULTATET E PROCEDURES PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR SEKRETAR-GJYQESOR 23.01.2024
NJOFTIM-I-DATËS-18.01.2024-MBI-REZULTATET-E-PROCEDURES-PRANIM-NE-SHERBIMIN-CIVIL-GJYQESOR-NE-KATEGORINE-EKZEKUTIVE-SEKRETAR-GJYQESOR
REZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM PER POZICIONIN SEKRETARE GJYQESOR 23.01.2024
NJOFTIM-I-DATËS-16.01.2024-MBI-REZULTATET-E-TESTIMIT-ME-SHKRIM-TE-APLIKANTEVE-TE-PROÇEDURES-SE-PRANIMIT-NE-SHERBIM-CIVIL-GJYQESOR-PER-POZICIONIN-SEKRETARE-GJYQESOR
NJOFTIM PËR-DATËN-DHE-ORËN-E-TESTIMIT-ME-SHKRIM POZICIONI-“SEKRETAR-GJYQËSOR” 23.01.2024
NJOFTIM-I-DATËS-10.01.2024-PËR-DATËN-DHE-ORËN-E-TESTIMIT-ME-SHKRIM-PER-PROÇEDURËN-“PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-GJYQESOR-CIVIL”-NË-KATEGORINË-EKZEKUTIVE-POZICIONI-“SEKRETAR-GJYQËSOR”
VERIFIKIMI PARAPRAK POZICIONI-“SEKRETAR-GJYQËSOR” 23.01.2024
REZULTATET-E-VERIFIKIMIT-PARAPRAK-“PER-PRANIMIN-NE-SHERBIMIN-GJYQESOR-CIVIL”-NË-KATEGORINË-EKZEKUTIVE-POZICIONI-“SEKRETAR-GJYQËSOR”
Njoftim perfundim procedure Pranim sherbim civil gjyqesore Specialist Arkive-Protokoll 23.01.2024
Njoftim perfundim procedure Pranim sherbim civil gjyqesore Specialist Arkive-Protokoll
Njoftimi per mbylljen e lëvizjes paralele dhe verifikimit paraprak 27.12.2023
Njoftimi per mbylljen e lëvizjes paralele dhe verifikimit paraprak
Njoftim verifikim paraprak levizje paralele per pozicionin sekretare gjyqesore 26.12.2023
Njoftim verifikim paraprak levizje paralele per pozicionin sekretare gjyqesore
Njoftim i rezultatit te testimit me shktrim, arkiviste 26.12.2023
Njoftim rezultati testimit me shkrim Arkiviste/Sp protokolli
Shpallje vend i lire sekretar gjyqesore 13.12.2023
Shpallje vend i lire sekretar gjyqesore
Verifikimi paraprak per levizje paralele ne pozicioni Specialist protokoll- arkive 12.12.2023
Verifikimi paraprak per levizje paralele ne pozicioni Specialist protokoll- arkive