Titulli Publikuar më Veprime
Analize vjetore 2023 16.05.2024
Analize vjetore 2023
Formulari-i Tip i ankeses 29.04.2024
Formulari-i Tip i ankeses
Rezultatet e inervistes se strukturuar me goje per pozicionin sekretar gjyqesor 30.11.2023
Rezultatet e inervistes se strukturuar me goje per pozicionin sekretar gjyqesor
shpallje pozicion i lire Specialist arkive protokoll 24.11.2023
Shpallje pozicion i lire Specialist arkive protokoll
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Kukës 20.04.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Kukës
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 20.04.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Lista me te dhenat e renditjes se kreditoreve per vitin 2023 20.04.2023
Lista me te dhenat e renditjes se kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore sipas dates se depozitimeve,per vitin 2023(i perditesuar).
Ekzekutim vendimi gjyqesor Florin Demollari 06.04.2023
Ekzekutim vendimi gjyqesor Florin Demollari
Te dhena mbi çeshtjet me objekt Dhune ne familje gjate vitit 2022 06.03.2023
Te dhena mbi çeshtjet me objekt Dhune ne familje gjate vitit 2022
Njoftim mbi rezultatet e testit me shkrim pas shqyrtimit te ankesave nga keshilli i gjykates 31.05.2021
Njoftim mbi rezultatet e testit me shkrim per pozicionin sekretare gjyqesore pas shqyrtimit te ankesave nga keshilli i gjykates