Titulli Publikuar më Veprime
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gj.Ap. të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Material informues ne lidhje me funksionimin e Gj.Ap. të Juridiksionit të Përgjithshëm
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gj.Ap. të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Material informues mbi funksionimin e zyrave te sherbimit
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gj.Ap. të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, si dhe Zyrat e Shërbimit. 
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gj.Ap. të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Informim i publikut në lidhje me funksionimin e Gj.Ap. të Juridiksionit të Përgjithshëm
Mbi ofrimin e sherbimeve online 04.05.2022
Mbi ofrimin e sherbimeve online nga Arkivi Shteteror i Sistemit Gjyqesor
Njoftim per pjesemarrje ne seance gjyqesore 17.05.2021
Njoftim per pjesemarrje ne seance gjyqesore