Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar në testimin me shkrim, për pozicionin “sekretare gjyqësore”, 24.11.2022
Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar në testimin me shkrim, për pozicionin “sekretare gjyqësore”,
Kandidatët e kualifikuar për pozicionin “sekretare gjyqësore” 11.11.2022
Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar për pozicionin “sekretare gjyqësore” në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës
Njoftim per mbylljen e fazes se levizjes paralele per pozicionin sekretare gjyqesore 03.11.2022
Njoftim per mbylljen e fazes se levizjes paralele per pozicionin sekretare gjyqesore
Shpallje vendi vakant per sekretare gjyqesore 19.10.2022
Shpallje vendi vakant per sekretare gjyqesore
Formular vetdeklarimi 19.10.2022
Jeteshkrimi Model 19.10.2022
Njoftim mbi rezultatet e intervistes se strukturuar per nje vend pune sekretar gjyqesor 03.06.2021
Njoftim mbi rezultatet e intervistes se strukturuar dhe shpalljen e fituesit per proceduren e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor per nje vend pune sekretar gjyqesor
Njoftim mbi rezultatet e testit me shkrim per pozicionin sekretare gjyqesore 25.05.2021
Njoftim mbi rezultatet e testit me shkrim per pozicionin sekretare gjyqesore ne proceduren per pranim ne sherbimin civil gjyqesor
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor 19.05.2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor per pozicionin sekretar gjyqesor
Njoftim mbi verifikimin paraprak te levizjes paralele 12.05.2021
Njoftim mbi verifikimin paraprak te levizjes paralele per nje vend sekretare gjyqesore