Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje 31.03.2022
Njoftim me shpallje
lajmerim per ekzekutim vullnetar Mine Dervishi 01.02.2022
lajmerim per ekzekutim vullnetar Mine Dervishi
Shpallje publike per seance gjyqesore Shpend Morina 22.12.2021
Shpallje publike per seance gjyqesore Shpend Morina
Shpallje publike per seance gjyqesore Ernesto Diko 20.12.2021
Shpallje publike per seance gjyqesore Ernesto Diko
Shpallje publike 16.04.2021
Shpallje publike per njoftim per tu paraqitur ne seance gjyqesore