Titulli Publikuar më Veprime
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Kukës 20.04.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Shkalles se Pare Kukës
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 20.04.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Lista me te dhenat e renditjes se kreditoreve per vitin 2023 20.04.2023
Lista me te dhenat e renditjes se kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore sipas dates se depozitimeve,per vitin 2023(i perditesuar).
Ekzekutim vendimi gjyqesor Florin Demollari 06.04.2023
Ekzekutim vendimi gjyqesor Florin Demollari
Te dhena mbi çeshtjet me objekt Dhune ne familje gjate vitit 2022 06.03.2023
Te dhena mbi çeshtjet me objekt Dhune ne familje gjate vitit 2022
Njoftim mbi rezultatet e testit me shkrim pas shqyrtimit te ankesave nga keshilli i gjykates 31.05.2021
Njoftim mbi rezultatet e testit me shkrim per pozicionin sekretare gjyqesore pas shqyrtimit te ankesave nga keshilli i gjykates
Njoftim për shpallje konkurrimi për lëvizje paralele 01.02.2021
Njoftim për shpallje konkurrimi për lëvizje paralele, ne pozicionin K/Deges se buxhetit