Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
23004... 222 Civile Themeli Aulon Pashaj ***** 25.09.2023
90904... 126 Kërkesa Civile Merita Karaj ***** 25.09.2023
90144... 124 Kërkesa Civile Aulon Pashaj ***** 25.09.2023
12008... 221 Civile Themeli Ermelinda Fejzo ***** 25.09.2023
90904... 125 Kërkesa Civile Suada Kurti ***** 25.09.2023
23004... 220 Civile Themeli Merita Karaj ***** 25.09.2023
13000... 127 Kërkesa Civile Suada Kurti ***** 25.09.2023
23004... 223 Civile Themeli Ermelinda Fejzo ***** 25.09.2023
91117... 123 Kërkesa Civile Suada Kurti ***** 22.09.2023 55-2023-952 23.09.2023
11233... 240 Urdhëra Ekzekutimi Suada Kurti ***** 21.09.2023