Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 217 Urdhëra Ekzekutimi Merita Karaj ***** 10.10.2022
11233... 221 Urdhëra Ekzekutimi Suada Kurti ***** 10.10.2022
11233... 222 Urdhëra Ekzekutimi Sami Ujkashi ***** 10.10.2022
11233... 226 Urdhëra Ekzekutimi Suada Kurti ***** 10.10.2022
11233... 218 Urdhëra Ekzekutimi Suada Kurti ***** 10.10.2022
11233... 223 Urdhëra Ekzekutimi Florin Demollari ***** 10.10.2022
11233... 224 Urdhëra Ekzekutimi Merita Karaj ***** 10.10.2022
11233... 225 Urdhëra Ekzekutimi Sami Ujkashi ***** 10.10.2022
11233... 219 Urdhëra Ekzekutimi Florin Demollari ***** 10.10.2022
11233... 220 Urdhëra Ekzekutimi Sami Ujkashi ***** 10.10.2022