Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje pozicioni vakant ngritje detyr levizje paralele dhe pranim sherbim civil kryesekretar 31.10.2022
Shpallje pozicioni vakant ngritje detyr levizje paralele dhe pranim sherbim civil kryesekretar
Vendimi 129 dt.17.02.2022 i keshillit te gjykates per rezultatet e emerimit te sekretarit gjyqesor 17.05.2022
Shkurtim vendimi 129 dt.17.02.2022 i keshillit te gjykates per rezultatet e emerimit te sekretarit gjyqesor
Vendim nr.110 dt.19.04.2022 kalimi ne proceduren e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor 19.04.2022
Vendim nr.110 dt.19.04.2022 kalimi ne proceduren e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor
Njoftim perfundimi procedures se levizjeve paralele 19.04.2022 19.04.2022
Njoftim perfundimi procedures se levizjeve paralele 19.04.2022
Shpallje pozicioni vakant - Punonjes Arkiv-Protokoll me kontrate me afat 11.04.2022
Shpallje pozicioni vakant - Punonjes Arkiv-Protokoll me kontrate me afat
Shpallje pozicioni vakant levizje paralele dhe pranim sherbim civil sekretar gjyqesor (scan) 07.04.2022
Shpallje pozicioni vakant levizje paralele dhe pranim sherbim civil sekretar gjyqesor Prill 2022 (e skanuar)
Shpallje pozicioni vakant levizje paralele dhe pranim sherbim civil sekretar gjyqesor Prill 2022 07.04.2022
Shpallje pozicioni vakant levizje paralele dhe pranim sherbim civil sekretar gjyqesor Prill 2022
Gjykata Kruje - Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim dt.28.03.2022 28.03.2022
Gjykata Kruje - Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim dt.28.03.2022
Rinjoftim - rezultatet e verifikimit paraprak pranim ne sherbimin civil gjyqesor - sekretar gjyqesor 18.03.2022
Rinjoftim - rezultatet e verifikimit paraprak pranim ne sherbimin civil gjyqesor - sekretar gjyqesor Mars 2022
Vendim kalimi ne proceduren e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor (Mars 2022) 10.03.2022
Vendim kalimi ne proceduren e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor (Mars 2022)