Titulli Publikuar më Veprime
Analiza Vjetore 2021 28.02.2022
Analiza Vjetore 2021
KODI I ETIKËS GJYQËSORE - VKLGJ nr. 271 date 22.4.2021 30.04.2021
KODI I ETIKËS GJYQËSORE - VKLGJ nr. 271, date 22.4.2021
BULETINI INFORMATIV PERIODIK I KLGJ janar - mars 2021 30.04.2021
BULETINI INFORMATIV PERIODIK I KLGJ janar - mars 2021
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve - i perditesuar 04.12.2020
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve - i perditesuar
Urdher- Per Pezullimin e Veprimtarise dhe Sherbimeve Gjyqesore ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Kruje 11.03.2020
Organika e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kruje per Vitin 2020 21.02.2020
Regjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve (perditesuar dt.20.01.2020) 20.01.2020
Njoftim me shpallje - Aleksander Senaj 24.12.2019
Njoftim me shpallje - Ledion Bytyci (5) 23.12.2019
Njoftim me shpallje - Albert Lama 20.12.2019