REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

   

  Nr.

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i    kërkesës

Tarifa

1

13.06.2016

Kerkese per informacion - ERRC (sa cështje me bazë ligjore "Nenin 124/b paragrafi 1/2/3" që i përkasin periudhës nga viti 2013 e deri më tani jane shqyrtuar prane gjykates tone)

14.06.2016

Perfunduar

Poste

2

27.07.2016

Kerkese per informacion D.D. (Kopje e plote e listës/organikës së stafit te Gjykates etj...)

27.07.2016

Perfunduar

E-mail

3

 

 

     

4

 

 

     

5

 

 

     

6

 

 

     

7

 

 

     

8

 

 

     

9

 

 

     

10