Titulli Publikuar më Veprime
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve (referuar urdherit nr.188 dt.18.12.2020) perditesim Tetor 2021 04.11.2021
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve (referuar urdherit nr.188 dt.18.12.2020) perditesim Tetor 2021
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve - perditesim Nentor 2021 09.11.2021
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve - perditesim Nentor 2021
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve (perditesim 3-mujori i trete 2022) 24.11.2022
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve (perditesim 3-mujori i trete 2022)