KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË

 

       Koordinatori për të drejtën e informimit:

         Z. Imirjon Hoxha

         Të dhënat e kontaktit:

          E-mail:    imirjon.hoxha@gjykata.gov.al;    

                        imirjoni@hotmail.com

 

         
          Tel/Fax:   0511 22 334; 0511 22 440 

 

 

     
          Adresa:   Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë

                         Rruga e "Malit", Krujë

 

        
          Orari:     E Hënë - E Premte, ora 08:00 - 16:00