Titulli Publikuar më Veprime
Analiza Vjetore 2015
Analiza Vjetore per vitin 2015
Ditë e Hapur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë
Programi i USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST), nëpërmjet Qendrës A.L.T.R.I, po zhvillon një Fushatë Rajonale të Ndërgjegjësimit dhe Avokimit për Regjistrimin Dixhital Audio (RDA) në Gjykata e cila po zbatohet edhe në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë. Projekti JuST i USAID-it ka ofruar asistencë të vazhdueshme për implementimin e sistemit RDA në të gjitha gjykatat shqiptare. Nëpërmjet kësaj fushate rajonale synohet të arrihet objektivi ndërgjegjësimit të publikut në zonat e përzgjedhura ku funksionon sistemi RDA, avokimit lidhur me aksesin në këtë sistem dhe avantazhet e përdorimit të tij. Për sa më sipër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë në bashkëpunim me Projektin JuST të USAID-it e Qendrën ALTRI kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në aktivitetin e radhës që do të zhvillohet në qarkun e Durrësit dhe konkretisht, Dita e Hapur e organizuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë më datë 31 Maj 2014, ora 11.00. Bashkëlidhur do të gjeni programin e aktivitetit.
Formulari i kerkesave per informacion
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari në format pdf për tu plotësuar me kompjuter
Formulari per terheqje dokumentacioni nga arkivi
Me ane te ketij formulari mund te terhiqen akte te ndryshme si dhe vendime gjyqesore nga palet ndergjyqese apo pale te interesuara per ceshtje te ndryshme te gjykuara ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Kruje.
Formularin në format pdf për shkarkim nga faqja e internetit dhe për printim
Në mënyrë që publiku të mund ta printojë atë pa pasur nevojë që të vijë në gjykatë
Informacion lidhur me plotesimin e formularit RDA
Koordinatori per te drejten e informimit
Njoftim Punesimi
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje kerkon te punesoje nje Sekretare Gjyqesore per nje periudhe provizore (3 muaj). Informacionet e metejshme do ti gjeni ne njoftimin bashkalidhur. Ju faleminderit!