Titulli Publikuar më Veprime
Perfundimi procedures se ngritjes ne detyre pozicioni kryesekretar 24.11.2022
Perfundimi procedures se ngritjes ne detyre pozicioni kryesekretar
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve (perditesim 3-mujori i trete 2022) 24.11.2022
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve (perditesim 3-mujori i trete 2022)
Perfundimi procedures se levizjeve paralele pozicioni kryesekretar 17.11.2022
Perfundimi procedures se levizjeve paralele pozicioni kryesekretar
Rezultatet e testimit me shkrim dt.10.05.2022 lidhur me pozicionin vakant sekretar gjyqesor 10.05.2022
Rezultatet e testimit me shkrim dt.10.05.2022 lidhur me pozicionin vakant sekretar gjyqesor
Rezultatet e verifikimit paraprak pranim ne sherbimin civil gjyqesor - sekretar gjyqesor Prill 2022 04.05.2022
Rezultatet e verifikimit paraprak pranim ne sherbimin civil gjyqesor - sekretar gjyqesor Prill 2022