Kontakte

Për një komunikim sa më të shpejtë si dhe me dëshirën e mirë për të qenë më pranë jush

në gjithë problemet tuaja me gjyqësorin si dhe me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë,

ju lutemi të na kontaktoni në të dhënat si më poshtë:

 
Gjykata  Rrethit Gjyqësor Krujë
____________________________

Adresa: Rruga e Malit, Krujë

Tel/fax:   + 355 511 22 334             Kancelaria/ Koordinatori për të Drejtën e Informimit

                + 355 511 22 440             Kryesekretaria


E-mail:  gjykatakruje@yahoo.com  

 

ORARI I KRYERJES SË VEPRIMEVE ME PUBLIKUN

                        HENE - PREMTE

 

   ORARI                                    VEPRIMET

 

12:00 - 14:00                   Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje
                                                 vërtetimesh etj, për qytetarët          

_____________________________________________________________________________

14:00 - 15:00                   Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje
                                                 vërtetimesh etj, për avokatët 

 
E-mail:  gjykatakruje@yahoo.com

WebPortal:  www.gjykata.gov.al