Titulli Publikuar më Veprime
Vendimi 130 dt.17.02.2022 i keshillit te gjykates per emerimin paraprak te sekretarit gjyqesor 17.05.2022
Vendimi 130 dt.17.02.2022 i keshillit te gjykates per emerimin paraprak te sekretarit gjyqesor
Vendim i Keshillit per rezultatet e emerimit te specialistit te arkivit 04.06.2021
Vendim i Keshillit per rezultatet e emerimit te specialistit te arkivit
Mbledhja e Gjyqtareve date 12.05.2021 21.05.2021
Mbledhja e Gjyqtareve date 12.05.2021
Mbledhje Keshilli i Gjykates date 06.05.2021 21.05.2021
Mbledhje Keshilli i Gjykates date 06.05.2021
Mbledhja e Gjyqtareve 12.04.2021 21.05.2021
Mbledhja e Gjyqtareve 12.04.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 10.03.2021 21.05.2021
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 10.03.2021
Mbledhja e Gjyqtareve 10.03.2021 21.05.2021
Mbledhja e Gjyqtareve 10.03.2021
Mbledhje e Gjyqtareve date 08.02.2021 21.05.2021
Mbledhje e Gjyqtareve date 08.02.2021
Mbledhja e Gjyqtareve date 12.01.2021 21.05.2021
Mbledhja e Gjyqtareve date 12.01.2021
Vendim i marre nga Keshilli i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kruje per pranim ne sherbimin civil 08.04.2021
Vendim i marre nga Keshilli i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kruje per pranim ne sherbimin civil gjyqesor 1 sekretar