Titulli Publikuar më Veprime
Kërkesë për shprehje interesi 22.05.2024
Shpallje Ankandi te Dyte Per Shitje Sendi te Paluajtshem Nr 489120/10 Prot 05.05.2023
Lista e Kreditoreve e perditesuar 2023 19.04.2023
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Elvira Fejzo 14.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance pajtimore per te paditurin Armandi Nuli 14.12.2021
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Laureta Koritari 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shoqerine Farm Ekspres 2001 shpk 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Sokol Hitaj 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Fatmir Mara 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Sara Beshello 24.12.2019