Titulli Publikuar më Veprime
Vendim Nr. 137 Prot, datë 25.10.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 134/2 Prot, datë 19.10.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 134/1 Prot, datë 19.10.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 134 Prot, datë 19.10.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 115 Prot, datë 28.07.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 106 Prot, datë 20.07.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 87 Prot, datë 26.06.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 75 Prot, datë 26.05.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 74 Prot, datë 26.05.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023
Vendim Nr. 55 Prot, datë 02.05.2023 i Këshillit të Gjykatës 30.11.2023