Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Specialist Protokolli Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë 14.09.2023
Shpallje Specialist Prokurimi Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë 14.09.2023
Shpallje pozicion Sekretar Gjyqesor Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë 14.09.2023
Shpallje pozicion Specialist ZMP Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023
Shpallje Specialist Buxheti Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023
Shpallje pozicion Shef sektori IT Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023
Shpallje pozicion Sekretar Gjyqësor Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023
Shpallje pozicion Kryesekretare Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023
Shef Sektori Burime Njerëzore Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023
Shpallje Shef Sektori Arkiva Gjykata e shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës 06.09.2023