Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele per pozicionin e ZMP 28.04.2022
Njoftim shpallje procedure per pozicionin e punës ‘’specialit i marrëdhënieve me publikun dhe median 13.04.2022
Njoftim per rezultatet e verifikimit paraprak te kandidateve per pozicionin arkivist - Gj. Rr. Korce 04.03.2022
Njoftim perfundim procedure per levizje paralele per pozicionin Arkiviste - Gjykata Korce 21.02.2022
Shpallje procedure levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil ne pozicionin arkiviste - GjKorce 18.02.2022
Njoftim pranim në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin "Sekretar/e Gjyqësor/e Gj. Adm. Durres 10.01.2022
Njoftim perfundim procedure per pozicionin Kryetar i Deges se Buxhetit ne Gjykaten e Apelit Durres 02.12.2021
Njoftim mbi rezultatet për ngritjen në detyrë në pozicionin "Kryesekretar/e" Gj. Adm. Durres 02.12.2021
Njoftim i Gj. Rr. Durres mbi perfundimin e procedures se levizjes paralele per pozicionin sekretare 18.11.2021
Njoftim i Gj. Rr. Durres mbi perfundimin e procedures se levizjes paralele per pozicionin IT 18.11.2021