Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike per seance pergatitore per Z. Mikel Cercis 08.06.2022
Njoftim me shpallje publike per seance gjyqesore per Znj. Sorena Dreni (Foto) 03.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance gjyqesore per Znj. Nikoleta Caprazi 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance gjyqesore per Z. Edit Tahiri 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance pergatitore per Znj. Rovea Bregasi 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance pergatitore per Z. Altin Rushan 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance pergatitore per Znj. Anida Rushan 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance gjyqesore per Z. Nikolin Sali 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance gjyqesore per Znj. Milena Sterjo 02.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance gjyqesore per Znj. Mariyana Ivanova 02.12.2021