Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike per Zn. Nikoleta Caprazi 10.01.2022
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Elvira Fejzo 14.12.2021
Njoftim me shpallje publike per seance pajtimore per te paditurin Armandi Nuli 14.12.2021
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Laureta Koritari 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shoqerine Farm Ekspres 2001 shpk 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Sokol Hitaj 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Fatmir Mara 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Sara Beshello 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Katerina Bedulla 24.12.2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Valter Vila 24.12.2019