RRJETI I KONTAKTEVE PUBLIKE TE GJYKATES

 

Emaili për kontaktin me gjykatën : info.gjykatakorce@gjykata.gov.al 

Emaili për Koordinatorin për të drejtën për informim & ZMP : emis.grabocka@gjykata.gov.al

Emaili për gjyqtarin e medias : ervin.sulaj@gjykata.gov.al