Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
90200... 715 Urdhëra Ekzekutimi Thomaidha Roca ***** 03.11.2022
90200... 722 Urdhëra Ekzekutimi Thomaidha Roca ***** 03.11.2022
90502... 1404 Kërkesa Civile Eglantina Mikani ***** 03.11.2022
90200... 723 Urdhëra Ekzekutimi Ervin Sulaj ***** 03.11.2022
90200... 724 Urdhëra Ekzekutimi Luljeta Kole ***** 03.11.2022
21001... 1405 Civile Themeli Besnik Shehu ***** 03.11.2022
90200... 716 Urdhëra Ekzekutimi Gentiana Shukullari ***** 03.11.2022
90200... 717 Urdhëra Ekzekutimi Ervin Sulaj ***** 03.11.2022
90200... 725 Urdhëra Ekzekutimi Eglantina Mikani ***** 03.11.2022
90200... 721 Urdhëra Ekzekutimi Seladin Pysqyli ***** 03.11.2022