Ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë !

 

 


 

Të nderuar qytetarë, 

 

Me një infrastrukturë të re, moderne, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë përbën sot një ndër institucionet më të rëndësishme që japin drejtësi në Republikën e Shqipërisë!

Gjykata  e Rrethit Gjyqesor Korçë trajton çështje penale dhe civile, ato familjare dhe tregtare. Shërbimet e ofruara nga administrata gjyqësore janë cilësore dhe profesionale.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ndodhet në një pikë të aksesueshme lehtësisht nga qytetarët, në afërsi të Spitalit Rajonal Korçë, Fakultetit te Shkencave Natyrore dhe Humane te Universitetit "Fan.S.Noli" Korce, Muzeut Kombetar te Artit Mesjetar dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Informacioni i mëposhtëm në këtë faqe zyrtare jep koordinatat e përgjithshme për orientimin e publikut dhe të personave të interesuar, me qëllim transparencën e veprimtarisë së drejtësisë dhe ndihmesën e publikut në realizimin e të drejtave të tyre.

Trupa gjyqësore profesionale, me përkushtimin e saj, e ndihmuar nga administrata gjyqësore e motivuar në kryerjen e detyrave, duke përdorur teknologjinë audio dhe duke ofruar shërbimin e tyre në çdo kohë gjatë orarit zyrtar janë asete të patjetërsueshme të këtij institucioni.

 

Drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar!

 

 

INFORMACIONE TE DOBISHME STATISTIKA DOKUMENTACIONI

 

 Info  Jeni te interesuar :

 

 

 Të dhënat statistikore për dhunën në familje

 

Statistika vjetore

 

 Statistika mbi çështje me interes publik

 Info  Jeni te interesuar :

 

 

 Buxheti vjetor i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë

 

Bilance të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë

 

Raport Analiza vjetore