REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021

 

 

Nr.

 

Data

 e kërkesës

Objekti

i kërkesës

 

 

Data e

 përgjigjes

Përgjigje

 

Mënyra e

përfundimit të

 kërkesës

Tarifa

 

 

 1

 26.01.2021

Kerkese per

Informacion

Per nr. Te

Kerkese

Padive kunder

Kunder Bashkise

Kavaje

 

 26.01.2021

 Perfunduar

 Email

Nuk ka

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2020

 

 

Nr.

 

Data

 e kërkesës

Objekti

i kërkesës

 

 

Data e

 përgjigjes

Përgjigje

 

Mënyra e

përfundimit të

 kërkesës

Tarifa

 

 

 1

 27.01.2020

Kerkese per vendimet me

Objekt “Lirim me kusht” per

Nje periudhe 5 -vjecare

Birn

 07.02.2020

 Perfunduar

 Email

Nuk ka

 2

 27.01.2020

 Kerkese mbi numrin e

Ceshtjeve te gjykuara -

MediaLook

 04.02.2020

 Perfunduar

 Email

Nuk ka

 3

 11.02.2020

 Kerkese per te dhena

Lidhur me ceshtjet e

Dhunes ne familje -

Faktoje.al

 14.02.2020

 Perfunduar

 Email

Nuk ka

4

24.11.2020

Kerkese per venie ne

Dispozicon te dokumentav

 - Birn

07.12.2020

Perfunduar

Email

Nuk ka