Te dhena statistikore per dhunen ne familje - vjetore 2022

https://drive.google.com/file/d/1_StLF7mvx_hnp9Vup99zZ3U4iPgS3so8/view?usp=share_link