P a s q y r a  e numrit të punonjësve, sipas struktures organizative dhe organikës në fakt, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, Maj 2021

                                             Nr.

Funksionet sipas struktures organizative

Nr. sipas Strukturës Organizative

Nr. sipas Organikës në fakt

Vakanca

Kategoria e pagës

Femra

Meshkuj

1. 

Kryetar

1

1

 

 

1

 

2. 

Zv.Kryetar

1

1

 

G-1

 

1

3. 

Gjyqtar

1

1

 

G-1

1

 

4. 

Gjyqtar

1

1

 

G-1

1

 

5. 

Kancelar

1

1

 

IV-A

1

 

6. 

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

IV-A

1

 

7. 

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

IV-A

1

 

8. 

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

IV-A

1

 

9. 

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

IV-A

1

 

10. 

Kryetar i Degës Buxhetit

1

1

po

III-B

1

 

11. 

Specialist IT dhe ZMP

1

1

 

IV-A

 

1

12. 

Arkivist

1

1

 

IV-B

 

1

13. 

Sanitar

1

1

 

1

1

 

14. 

Shofer/ Mirëmbajtës

1

1

 

IV

 

1

15. 

Punonjës Sigurie

1

1

 

II

 

1

16. 

Ftues

1

1

 

IV

 

1

 

TOTALI

16

16

 

 

10

6

 

                                                                                                                  

                                                                                                              KANCELARE

                                                                                                                Greta Basha