SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN

Gentiana LILI

Email:    gentiana.lili@gjykata.gov.al

Adresa:  Lagjia "18 Shtatori", Gjirokastër

Orari:     E Hënë -E Premte 08:00 – 16.00

 

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

 

http://klgj.al/kontakt-media/