Titulli Publikuar më Veprime
Urdhër Nr.22, datë 10.03.2020 për zbatim të vendimit nr.127/2020 të KLGJ 10.03.2020
Vendim Nr.127, datë 10.03.2020 i KLGJ, PËR PEZULLIM VEPRIMTARIE NË GJYKATA 10.03.2020
Për ndërgjegjësimin e publikut mbi ofrimin e ndihmës juridike falas 06.02.2020
UNICEF Thirrje për Shprehje Interesi 21.03.2019
Njoftim për konkursin e pranimit për kandidat për këshilltar ndihmës ligjor 05.02.2019
Urdhër nr. 27, datë 03.04.2018 03.04.2018
Urdhër për kriteret e caktimit të ekspertit psikolog në çështjet gjyqësore