MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË GJYKATËS SË SHKALLËS TË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM GJIROKASTËR 

 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

 

 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08:00 - 16:00

 

 

NA KONTAKTONI

 

 

 

NËSE JENI TË INTERESUAR PËR MARRJEN E NJË DOKUMENTI NGA GJYKATA, JU OFROHET MUNDËSINA E PLOTËSIMIT ONLINE TË KËRKESËS PËR MARRJEN E TIJ

 

MËNYRA E PLOTËSIMIT TË FORMULARIT ELEKTRONIK TË APLIKIMIT

 

FORMULARI ELEKTRONIK I APLIKIMIT

 

 

 

         FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR GJYKATË E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM GJIROKASTËR

 

 

 

 

 

           

             

       FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT NË RRETHE

  

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM PËR PUBLIKUN !

 

Në vijim të zbatimit të Hartës së Re Gjyqësore, me qëllim informimin e publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, si dhe Zyrat e Shërbimit, mund të lexoni ose shkarkoni fletëpalosjet informative dhe posterat e pregatitura nga Këshilli i Lartë Gjyqësor :

 

         FLETËPALOSJE INFORMATIVE PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM

 

         FLETËPALOSJE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PRANË ISH-GJYKATAVE TË APELEVE

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë. Këshilli i Lartë Gjyqësor synon përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe publikun, lehtësimin e të kuptuarit prej publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të veprimtarisë dhe shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe kufizimet në punën e gjyqtarëve. Transparenca, ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe komunikimi do të kryhet në mënyrë profesionale, në çdo kohë.  

 

PLANIT STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR

 

RREGULLORJA PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN

 

 

 

KONTAKT KLGJ

 

KONTAKT MEDIA KLGJ