Titulli Publikuar më Veprime
Urdher Nr.22 date10.03.2020, per zbatim te vendimit nr.127/2020 te KLGJ 10.03.2020
Vendim Nr.127 datë 10.03.2020 i KLGJ, PËR PEZULLIM VEPRIMTARIE NË GJYKATA 10.03.2020
Për ndërgjgjësimin e publikut mbi ofrimin e ndihmës juridike falas 06.02.2020
Njoftim për pagesën e tarifës gjyqësore, fatura për arkëtim. 17.01.2020
Mbledhje e Keshillit te Gjykates 16.10.2019 21.10.2019
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës, datë 03.10.2019 07.10.2019
Njoftim Punësimi 31.07.2019
Mbledhja e Keshillit te Gjykates, 29.07.2019 31.07.2019
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës 24.06.2019
UNICEF Thirrje per Shprehje Interesi 21.03.2019