Titulli Publikuar më Veprime
DEKLARATA E UNIONIT TË GJYQTARËVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 24.11.2022
Deklarata e Unionit të Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë në lidhje me sulmet mediatike ndaj gjyqtarëve Unioni i Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, ju drejtohet për të kërkuar ndërmarrjen e masave për situatën e paprecedentë të krijuar së fundmi nga disa media/platforma online, që sulmojnë e kërcënojnë drejtpërsëdrejti gjyqtarë të Republikës së Shqipërisë dhe cënojnë në mënyrë të pajustifikuar, besimin e publikut tek drejtësia. Unioni vëren me keqardhje se, në një kohë që media e shkruar dhe ajo televizive, përbëjnë një faktor të rëndësishëm në rritjen e transparencës në gjyqësor, kohët e fundit, një sërë artikujsh mediatik, me përmbajtje fyese, denigruese e të pavërtetë, që cënojnë rëndë imazhin e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, kanë qarkulluar në mediat online. ..........
DEKLARATË PËR SHTYP KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 13.10.2022 17.10.2022
DEKLARATË PËR SHTYP 13 October, 2022 by KLGJ in NJOFTIME PËR SHTYP Këshilli i Lartë Gjyqësor, në atributet e tij kushtetuese si garant i pavarësisë, përgjegjshmërisë dhe mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, shpreh, në mënyrë të përsëritur, shqetësimin e tij për qëndrime të mbajtura nga disa ofrues të shërbimeve mediatike audiovizive si dhe medias së shkruar, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekt kanë cenuar dhe tronditur në mënyrë të papërgjegjshme dhe vazhduese, besimin e publikut në sistemin gjyqësor. .........
SHPALLJE RESUL BEKTASH HASANI 11.10.2022
SHPALLJE MARINO CELO 11.10.2022
SHPALLJE LETFINA BEKTASH HASANI 11.10.2022
SHPALLJE BARJAM LULA 08.10.2022
SHPALLJE BRAHIM HAMËZA 08.10.2022
NJOFTIM, DATË 29.07.2022 29.07.2022
VENDIM BOJKOTI, DHOMA E AVOKATËVE TË SHQIPËRISË, NR. 3, DATË 07.07.2022 11.07.2022
DEKLARATË PËR SHTYP, KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, DATË 1.7.2022 01.07.2022
Duke marrë shkas nga disa shkrime me përmbajtje dhe etiketime fyese dhe denigruese nga disa portale, ndaj gjyqtares Suela Dashi, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Këshilli i Lartë Gjyqësor i shpreh opinionit publik shqetësimin për këto akte që cenojnë rëndë besimin e publikut ndaj sistemit gjyqësor. ...