MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 

 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

 

 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08:00 - 16:00

 

 

NA KONTAKTONI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë. Këshilli i Lartë Gjyqësor synon përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe publikun, lehtësimin e të kuptuarit prej publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të veprimtarisë dhe shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe kufizimet në punën e gjyqtarëve. Transparenca, ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe komunikimi do të kryhet në mënyrë profesionale, në çdo kohë.  

 

PLANIT STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR

 

RREGULLORJA PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN

 

 

 

KONTAKT KLGJ

 

KONTAKT MEDIA KLGJ